Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Reklamační řád

Reklamační řád

V našem internetovém obchodě Vám poskytujeme stejné podmínky pro reklamaci zboží jako v obchodě kamenném. Tyto podmínky jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem. Reklamaci lze uplatňovat:

 1. písemně, prostřednictvím emailu obchod@nabytekjelen.cz

 2. telefonicky na pevné lince 569 424 427 nebo na mobilu 602 137 946

 3. osobně na našich prodejnách – Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou

Obsah

 1. Postupy při obdržení zásilky

  1. Obal je znehodnocený

  2. Zboží nesouhlasí nebo se po čase objeví závada

 2. Neodpovídáme za vady

 3. Doba trvání reklamace

 4. Odpovědnost prodávajícího za vadu

 5. Náklady reklamace a řešení sporů

1. Postupy při obdržení zásilky

Při přebírání zásilky s Vaším objednaným zbožím dbejte na to, aby vnější obal nebyl poškozen.


1.1 Obal je znehodnocený

Jestliže je obal znehodnocený, zboží nepřebírejte nebo uveďte jeho poškození do formuláře od přepravní společnosti. Přepravní společnost nám zásilku doručí obratem zpět a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat pro domluvení dalšího termínu nové dodávky.

Máte také možnost převzat zásilku s výhradou. S řidičem sepíšete škodový zápis, a poté nás prosím kontaktujte, na výše uvedeném čísle či emailu, abychom vzniklé problémy mohli začít ihned řešit s přepravní společností. Po vyřízení všech nesrovnalostí budete kontaktováni.


1.2 Zboží nesouhlasí nebo se po čase objeví závada

Pokud vnější obal není poškozen, zásilku převezměte. Co nejdříve zkontrolujte obsah zásilky, abyste se ujistili, že zboží uvnitř je správné a není nijak porušeno. Není-li tomu tak a jedná se například o špatný typ, barvu či je zboží poškozené, co nejdříve zásilku reklamujte.

Když vady zaregistrujete až během užívání, napište nám email nejlépe s přiloženými fotodokumentacemi vadného kusu zboží pro lepší přehlednost a domluvu. V případě akceptace reklamace obdržíte návrh na řešení reklamace. Od okamžiku přijetí návrhu kupujícím začíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace.

Prosíme Vás za všech okolností, se kterými nebudete spokojeni, abyste nás kontaktovali z důvodu včasného vyřízení vzniklých nesrovnalostí.


2. Neodpovídáme za vady

Vaše reklamace nebude uplatněna v případě, že si objednáte zboží s vadou čí nesrovnalostí, na které je sjednána sleva z kupní ceny.

Dále Vám nevyreklamujeme zboží natolik použité, že vady neodpovídají míře používání a opotřebení, jelikož se zbožím nebylo vynakládáno správně (špatné skladování, nesprávné užívání a údržba, mechanické poškození, zásah kupujícího apod.).

Vztahuje se také na opotřebení vzniklé běžným a obvyklým užíváním a vyplívá tak z povahy věci. Jedná se například o uplynutí životnosti zboží.

Neodpovídáme také za to, že vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.


3. Doba trvání reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná ode dne, kdy zákazník přijal návrh řešení reklamace zaslaný emailem, popřípadě si zvolil navržené možnosti, jak reklamaci vyřešit.

Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena zákonem na 30 kalendářních dní, pokud není dohodnuto jinak.

Kupující musí brát na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůta pro uplatnění práv z vad nebude považována za stanovení životnosti zboží. Životnost se totiž u každého druhu zboží liší s ohledem na jeho vlastnosti, údržbu, správnost a intenzitu užívání nebo záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

Zákazník je povinen si své reklamované zboží převzít nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době Vám může prodávající začít účtovat přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.


4. Odpovědnost prodávajícího za vadu

Jedná se o podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. Tato odpovědnost se používá na vady vzniklé během 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, které neplatí pro odpovědnost za jakost při převzetí.

Když kupující smlouvu neuzavřel v případě, že vada je při uzavírání smlouvy předvídatelná, jedná se o podstatné porušení smlouvy. V ostatních případech se tyto vady jeví jako nepodstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího.

Jedná-li se o vady, které jsou podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nového zboží, opravu či přiměřenou slevu. Může také odstoupit od smlouvy spolu s právem na vrácení kupní ceny v plné výši. Pokud jde o nepodstatné porušení, kupující má právo na odstranění vady nebo žádat o přiměřenou slevu.

Bez ohledu na charakter vady má kupující právo na dodání nového zboží, výměnu součástí, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nemůže své zakoupené zboží řádně využívat, například pro opakovaný výskyt vad po opravě.


5. Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodejce reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit na soudního znalce z oboru. Má právo vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.